Základné dokumenty

Štatút obce Benice

Rokovací poriadok obce Benice

Schválený PHSR na roky 2014 - 2020

Návrh PHSR 2014 - 2012 - úprava

Návrh Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice (2014 - 2020)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice (2007 - 2013)

Zásady odmeňovania poslancov Obce Benice

Rozpočet obce

2022 - 2024

Rozpočet n aroky 2022 - 2024 - schválený výdavky

Rozpočet na roky 2022 - 2024 - schválený príjmy

Rozpočet na roky 2022 - 2024 - schválený

Návrh na rozpočet 2022 - 2024 xls

Návrh na rozpočet 2022 - 2024 príjmy

Návrh na rozpočet 2022 - 2024 výdavky

2021 - 2023

Záverečný účet obce za rok 2020 - schválený

Schválený rozpočet RISSAM

Návrh na rozpočet 2021 - 2023 - výdavky

Návrh na rozpočet 2021 - 2023 - príjmy

Návrh na rozpočet 2021 - 2023 xls

 

2020 - 2022

Záverečný účet obce za rok 2019 - schválený

Návrh na schválenie Záverečný účet obce za rok 2019

Návrh na rozpočet 2020 - 2022 - príjmy

Návrh na rozpočet 2020 - 2022 - výdavky

Návrh na rozpočet 2020 - 2022xls

Rozpočet obce

2019 - 2021

Návrh na schválenie "Záverečný účet obce za rok 2018"

Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021

2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2018 - 2020, príjmy, výdavky

Návrh na rozpočet 2018 - 2020 príjmy, Návrh na rozpočet 2018 - 2020 výdavky,

Návrh na rozpočet 2018 - 2020 xls

Návrh na rozpočet na rozpočtové roky 2018 - 2020

Rozpočet obce

2017 - 2019

Návrh na schválenie Záverečný účet za rok 2016

Návrh na rozpočet na rozpočtové roky 2017 - 2019

Rozpočet obce

2016 - 2018

Konsolidovaná výročná správa obce Benice za rok 2015

Záverečný účet za rok 2015 - schválený

Návrh na schválenie "Záverečný účet obce Benice za rok 2015"

Schválený rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 - 2018

Návrh na rozpočet na rozpočtové roky 2016 - 2018

2015 - 2017

Konsolidovaná výročná správa obce Benice za rok 2014

Schválený Záverečný účet obce Benice za rok 2014

Návrh na schválenie "Záverečný účet obce za rok 2014"

Schválený rozpočet na rok 2015 a rozpočtové roky 2016 a 2017

Návrh na rozpočet na roky 2015 - 2017, upravený

Návrh na rozpočet rok 2015 a rozpočtové roky 2016 - 2017, s čerpaním k 31.10.2014

Rozpočet obce

Výročná správa za rok 2013

Schválený Záverečný účet obce Benice za rok 2013"

Návrh na schválenie "Záverečný účet obce za rok 2013"

2014 - 2016

Schválený rozpočet na rok 2014 - IV. úprava

Schválený rozpočet na rok 2014 - III. úprava

Čerpanie rozpočtu 2014 k 31.8.2014

Schválený rozpočet na rok 2014 - II. úprava

Schválený rozpočet na rok 2014 - I. úprava

Rekapitulácia rozpočtu v ekonomickej klasifikácii na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016 v podrobnej rozpočtovej klasifikácie

Schválený rozpočet na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016 v hlavnej kategórii  rozpočtovej klasifikácie

Návrh na rozpočet na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016 v hlavnej kategórii  rozpočtovej klasifikácie

Návrh na rozpočet rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016

Rozpočet obce

2013 - 2015

Schválený rozpočet II. úprava a čerpanie k 31.8.2013

Návrh na úpravu rozpočtu II. úprava a čerpanie k 31.8.2013

Schválený záverečný účet obce Benice za rok 2012

Schválený rozpočet 2013 - 2015 I. úprava

Návrh na úpravu rozpočtu I. úprava

Programový rozpočet 2013 - 2015

Návrh na schválenie "Záverečný účet obce za rok 2012"

Čerpanie rezervného fondu v roku 2012

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Schválený rozpočet  na roky 2013 - 2013 xls, mht

Schválený programový rozpočet na roky 2013 - 2015 pdf

Schválený programový rozpočet na roky 2013 - 2015 xls, mht

2010 - 2012

Rozpočet obce na roky 2010 - 2012

Programový rozpočet 2010 - 2012

Programový rozpočet 2010 - 2012 úprava

2011 - 2013

PROGRAMOVÝ   ROZPOČET 2011 - 2013   /tabuľky/

Schválený rozpočet na roky 2011-2013

Schválený rozpočet na roky 2011-2013 - tabuľky

Stanovisko HK k rozpočtu 2011

Návrh na schválenie Záverečný účet obce za rok 2010

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011 a rozpočet na rok 2012

Rozpočet na roky 2012 - 2014 text

Rozpočet na roky 2012 - 2014 tabuľky

Rozpočet na roky 2012 - 2014 (.mht)

Rozpočet na roky 2012 - 2014 Prvá úprava - tabuľky

Rozpočet na roky 2012 - 2014

Evidencia rezervného fondu obce Benice

Čerpanie rezervného fondu v roku 2011

Návrh na schválenie Záverečný účet obce Benice za rok 2011

Záverečný účet obce Benice za rok 2010 - schválený

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2011

Správa o hospodárení Základnej školy

Záverečný účet obce Benice za rok 2011 - schválený

Úvod|Tlačivá|Dejiny obce|Zápisnice a uznesenia|Praktické info|Fotogaléria|Voľby|Kanalizácia a ROEPCopyright © 2012 Benice